Najzwyczajniej rzecz ujmując BMI to indeks zezwalający, w sporym przybliżeniu, oszacować czy ciężar ciała jest dobra w zależności do wzrostu. Zapis ten oznacza bezpośrednio indeks masy ciała (z języka angielskiego body mass index).
W jaki sposób wyznaczyć BMI? Działanie to jest niebywale prosta. Należy mieć wyłącznie dane na temat ciężaru ciała w kilogramach osoby, dla której chcemy dokonać kalkulacji, i jej wzrostu w metrach. Później dzielimy masę w kilogramach przez wzrost w metrach do kwadratu. wygenerowany tym sposobem rezultat to właśnie Body Mass Index czyli BMI.
Analiza rozwiązania też nie powinno powodować kłopotów, jednakże przed jej wykonaniem należy zdawać sobie sprawę z pewnej nieścisłości rezultatu na podstawie tego indeksu. Przede wszystkim nie jest to wartość skrupulatnie wyznaczająca poziom otyłości, lub niedożywienia. BMI zostało wymyślone dla zwykłego, uśrednionego człowieka i może się okazać, że w ogóle nie pasuje do osób niestandardowych np. uprawiających aktywnie sport. Sportowcy posiadają często większą masę mięśniową niż statystyczni ludzie, przez co ich wykładnik BMI będzie bardzo niewiarygodny. Po prostu otrzymają wynik świadczący o nadwadze, w czasie gdy mogą być oni aktualnie w doskonałej formie.
Po obliczeniu BMI zaglądamy do zestawienia umożliwiającego nam wytyczyć prawidłowość naszej wagi. Indeks powinien znaleźć się w zakresie ok 18 – 25.